En løsning for medarbeiderengasjement som gir dem en god start

Forbedre medarbeideropplevelsen ved å gjøre informasjonsdumpen ved innføring knivskarpt fokusert. Hold det hele kort, og bare innrettet på de tingene de trenger å vite for å bli trygge på å prestere i sine nye roller i løpet av de første skiftene.

Øk ansattes engasjement og utvikling

Gi dem morsomme, personlige bolker med kommunikasjons- og opplæringsinnhold, med programvare for ansattes engasjement rett i arbeidsflyten, på enhetene som fungerer best for dem. I tillegg får du meningsfylt innsikt om engasjement og tilbakemeldinger fra ansatte som lar deg finne ut hva som fungerer, og hva som ikke gjør det.

Vis dem det store bildet

Hjelp dem å forstå sin rolle i å bringe merkevareløftene dine ut i livet med konsekvent, tydelig medarbeiderkommunikasjon og resultatstyring, levert til den samme plattformen for medarbeiderengasjement som de får opplæring på hver dag.

Vis produktomvisning

Strategier for medarbeiderengasjement

En digital arbeidsflate som holder onboardingen fokusert og rask

Øk engasjementet og medarbeidertilfredsheten ved å gjøre onboardingen til en festlig og fokusert opplevelse. Bruk Axonifys løsninger for medarbeiderengasjement, som læringsveier, oppfølging og kontinuerlig opplæring, for å forenkle introduksjonsopplevelsen og styrke ansattes engasjement – mens du beskytter bunnlinjen.

Lurer du på hvordan du kan øke medarbeidernes engasjement? Innsatsen din vil bare bety noe hvis du treffer medarbeiderne der de er. Utrolige 83 % av Axonify-brukerne logger på for opplæring 2–3 ganger i uken.