Hold på de ansatte med en digital arbeidsflate utviklet for engasjement

Gi de ansatte en bedre opplevelse, og styrk moralen, ved å hjelpe dem med å passe inn raskt, investere i sin egen ytelse og vekst og holde kommunikasjonslinjene åpne. Alt dette gjennom en digital app de elsker å bruke, så du kan være trygg på at innsatsen din skaper en mer engasjert og gladere arbeidsstyrke. Få et overblikk over hvordan du ligger an med arbeidsstyrken din med dashbord for engasjements- og tillitsdata, pluss tilbakemeldingsundersøkelser fra gulvet. Få rask innsikt i hva du må gjøre for å holde gjennomtrekken av ansatte lav og redusere rekrutteringskostnadene dine. Samtidig skaper du en arbeidsplass der de ansatte ønsker å bli værende.

Watch Now

En løsning for medarbeiderengasjement som gir dem en god start

Forbedre medarbeideropplevelsen ved å gjøre informasjonsdumpen ved innføring knivskarpt fokusert. Hold det hele kort, og bare innrettet på de tingene de trenger å vite for å bli trygge på å prestere i sine nye roller i løpet av de første skiftene.

Øk ansattes engasjement og utvikling

Gi dem morsomme, personlige bolker med kommunikasjons- og opplæringsinnhold, med programvare for ansattes engasjement rett i arbeidsflyten, på enhetene som fungerer best for dem. I tillegg får du meningsfylt innsikt om engasjement og tilbakemeldinger fra ansatte som lar deg finne ut hva som fungerer, og hva som ikke gjør det.

Vis dem det store bildet

Hjelp dem å forstå sin rolle i å bringe merkevareløftene dine ut i livet med konsekvent, tydelig medarbeiderkommunikasjon og resultatstyring, levert til den samme plattformen for medarbeiderengasjement som de får opplæring på hver dag.

Vis produktomvisning

Strategier for medarbeiderengasjement

En digital arbeidsflate som holder onboardingen fokusert og rask

Øk engasjementet og medarbeidertilfredsheten ved å gjøre onboardingen til en festlig og fokusert opplevelse. Bruk Axonifys løsninger for medarbeiderengasjement, som læringsveier, oppfølging og kontinuerlig opplæring, for å forenkle introduksjonsopplevelsen og styrke ansattes engasjement – mens du beskytter bunnlinjen.

Lurer du på hvordan du kan øke medarbeidernes engasjement? Innsatsen din vil bare bety noe hvis du treffer medarbeiderne der de er. Utrolige 83 % av Axonify-brukerne logger på for opplæring 2–3 ganger i uken.