Den raskeste opplæringen av arbeidsstyrken

Axonify Training er et mobil-LMS som gir nyansatte konkret og fokusert opplæring. Det bidrar til at de kan levere tjenester raskere, utvikle ferdighetene sine og gi best mulig kundeservice.

Se nå

Screenshots of Axonify Learning

Engasjerende opplæring

Gi nyansatte raskere og mer effektiv opplæring

Lange, kjedelige kurs er ikke godt nok når du skal lære opp nyansatte. Gi heller medarbeiderne på gulvet opplæring som setter sammen den rette blandingen av emner, arrangementer og aktiviteter i strukturerte læringsprosesser som gir medarbeiderne best mulig utgangspunkt for å lykkes. Medarbeiderne kan se hvor de skal starte og hva de må gjøre for å begynne å bidra i stillingen sin.

Gjør opplæring i samsvar (compliance) enkelt

Gi medarbeiderne samsvarsopplæring som er intuitiv og enkel, samtidig som de husker den bedre. Automatiser samsvarsprosessen slik at ledelsen kan bruke mindre tid på å sjekke om opplæring fullføres, og mer tid på mer verdifulle initiativer.

Gjør ferdighetsgapet mindre

Gi medarbeiderne kontinuerlig kompetanseutvikling, kurs og opplæring som hjelper dem med å gjøre en bra jobb i dag og forbereder dem på det neste som kommer, enten det er nye utfordringer for bedriften eller nye stillinger i andre deler av driften.

Samle innsikt du kan bruke

Se hvordan opplæringen ligger an med data om fullføringsfrekvens, engasjement, score, samsvarsfremgang og milepæler. Dette gjør det enklere for linjeledere å se veiledningsmuligheter, slik at de kan få mest mulig ut av opplæringen med hvert enkelt teammedlem.

SE PRODUKTOMVISNINGEN VÅR

«I stedet for å bruke uker og måneder på å fullføre standardsertifiseringer, fikk vi gjort 80–90 % av dem på bare et par dager.»

MANDY MONK

Opplæringsansvarlig

Opplæring på Axonify omfatter funksjoner som er essensielle for profesjonell utvikling i dagens digitale miljø

Lærebaner

Med lærebaner kan du sette sammen forskjellige moduler, spørsmål/tester og oppgaver som lærer medarbeiderne det de trenger å vite for å utføre jobben sin bedre.

Sertifiseringer

Integrer sertifiseringer i opplæringen av nyansatte for å gi dem en vennlig introduksjon til bedriftens kultur, systemer og prosedyrer. Dette gjør det enklere for deg å styre og rapportere om samsvar.

Aktiviteter

Bruk sammensatt opplæring ved å inkludere instruerte aktiviteter (klasserom eller virtuelt) som en del av teamets vanlige opplæring og utvikling.

Spørreundersøkelser

Send medarbeiderne spørreundersøkelser for å finne ut hvordan det går på gulvet, og hva organisasjonen kan gjøre for å bli bedre.

«Tiden det tok å lære opp nyansatte, ble dramatisk redusert – fra 35 dager før Axonify til 10 dager etter Axonify. Dette sparer oss for flere tusen dollar per person.»

– GIANNA VENTURI, PERSONALSJEF, EYEMART EXPRESS

 

Ta første skritt mot bedre ytelse
i arbeidsstyrken med Axonify Training.