En kommunikations- och utbildningslösning som driver förändring i beteende hos din personal

Stöd din personal med ett digitalt arbetsutrymme för kommunikation och utbildning som hjälper dem att utföra sina uppgifter på ett bra sätt under vartenda arbetsskift samtidigt som det förbereder dem för vad som väntar runt hörnet ‒ från produktlanseringar till nya utmaningar eller ett kliv uppåt i karriären.

Skapa beteenden och färdigheter som har betydelse idag ‒ och imorgon

Hjälp din personal att lära sig nya saker som de behöver för att kunna möta framtida utmaningar utan att ta bort fokus från dagens uppgifter.

Korsutbilda medarbetare till nya roller

Skapa ämnen som är specifika för just ditt företags behov samt de beteenden och kompetenser som dina medarbetare behöver ha för att snabbt kunna fylla roller när verksamhetens krav förändras.

Förbered nästa generations ledare

Förbered högpresterande personal för nästa steg i sina karriärer med enkel åtkomst till ledarskapsutbildningar och observationer av beteenden samt meddelanden och enkäter om feedback från medarbetare.

Engagera din frontline genom att erbjuda dem utvecklingsmöjligheter som intresserar dem

Rätt utbildningsprogram hjälper din personal att behärska de beteenden och färdigheter som de behöver idag

Ge varje medarbetare tid att friska upp de färdigheter som de behöver för att kunna göra sitt bästa i sina nuvarande roller med hjälp av 3‒5 minuters utbildning under varje skift. Gör det sedan enkelt för dem att upptäcka ytterligare aktiviteter som de kan utföra i egen takt för att fortsätta att utveckla sina färdigheter. Observera även beteenden tillsammans med lokala chefer för att se till att färdigheter omvandlas till de beteenden som företaget vill se hos sin personal. Med Axonify har du en flexibel och engagerad personal som kan hålla jämn takt med snabba förändringar.

Skapa en flexibel personal

”40 % av medarbetarna sa att de ofta utförde uppgifter som inte utgjorde en del av deras roll. Nu när aktuella störningar återställer affärsmodeller och mål är det sannolikt att de färdigheter som krävs för att kunna leverera företagens effektivitet kommer att förändras både radikalt och snabbt.”

— Gartner, Build the Workforce you Need (Skapa den personal du behöver)

Märk ut en tydlig väg för vad som än väntar runt hörnet

Alla följer olika vägar i sin utbildning. Vissa siktar mot en roll som arbetsledare, medan andra vill korsutbilda sig för en roll på en annan avdelning. Oavsett vilket gäller det att hålla medarbetare fokuserade på rätt blandning av utbildnings- och utvecklingsaktiviteter för de ska nå sina mål. Låt medarbetare utöka sina färdigheter genom att registrera sig för alternativa utbildningar som blandar interaktiva kurser och online-moduler med praktisk erfarenhet.

Låt din utbildningsplattform underlätta coachning

Det kan vara en utmaning för avdelningschefer att balansera den dagliga verksamheten med den coachning och feedback som teamen behöver. Axionifys utbildningsplattform ger dem insikter som gör det enklare för dem att hitta rätt coachningsmöjligheter. Detta innebär att ledare får ut mesta möjliga av enskilda möten med teammedlemmarna.

Skalbar omskolning med Axonify

”Företag som möjliggör snabb och skalbar omskolning förändras i en takt som lämnar konkurrenterna efter.”

— Mercer, 2020 Global Talent Trends Report (Trendrapport över global talang)

Direktåtkomst till onlineutbildning

Ingen blir expert i sin roll över natten. Så se till att din personal har tillgång till de utbildnings- och utvecklingsresurser som de behöver för att kunna prestera, som hjälpverktyg, vanliga frågor och artiklar. Gör det enkelt för medarbetare att hitta de resurser i realtid som de behöver för att fortsätta utbildningsprocessen allteftersom de får mer erfarenhet i sina nya roller, och på de enheter som de använder varje dag.

Låt oss arbeta tillsammans på ett utvecklingsprogram för personalen som skapar betydelsefulla kompetenser