Minska personalomsättningen med en digital arbetsyta som engagerar

Förbättra medarbetarupplevelsen (och öka arbetsmoralen) genom att hjälpa dem passa in snabbt, investera i prestationer och utveckling samt hålla kommunikationslinjerna öppna ‒ allt via en digital app som de gillar att använda så att du kan känna dig trygg i vetskapen om att dina insatser skapar en mer engagerad och nöjd personal. Få översikt över hur det går för personalen så väl som över engagemang och kompetenser via dashboards och feedback från golvet. Upptäck snabbt vilka åtgärder du behöver vidta för att hålla omsättningen nere och minska anställningskostnaderna samtidigt som du skapar en arbetsplats som medarbetare vill vara kvar på.

Watch Now

En lösning som engagerar medarbetare och ger dem en stark start

Förbättra medarbetarupplevelsen genom att tillhandahålla starkt fokuserad information under onboardingen. Håll den kort och helt koncentrarad på vad de behöver veta för att kunna arbeta med självförtroende under sina första skift.

Öka medarbetares engagemang och utveckling

Använd plattformen till att leverera roligt och personligt innehåll och kommunikationer under arbetet på de enheter som medarbetarna föredrar att använda. Få betydelsefulla insikter om engagemang och feedback från medarbetare så att du kan se vad som fungerar och vad som inte gör det.

Visa dem det större perspektivet

Hjälp medarbetare att förstå vilken roll de spelar i att infria vad märket lovar med hjälp av konsekvent och tydlig kommunikation samt prestationshantering, allt på samma plattform som de använder varje dag.

Visa produktrundtur

Strategier för medarbetarengagemang

Ett digitalt arbetsutrymme som möjliggör snabb och fokuserad onboarding

Öka engagemanget och arbetsglädjen genom att förvandla onboarding till en rolig och fokuserad upplevelse. Använd Axonifys lösningar för medarbetarengagemang, som inlärningsvägar, förstärkning och ständig utbildning, för att förenkla onboardingupplevelsen och förbättra medarbetares engagemang samtidigt som du skyddar dina resultat.

Funderar du på hur du kan öka medarbetares engagemang? Dina insatser kommer bara att ha effekt om du kan nå medarbetare där de befinner sig. Hela 83 % av Axonify-användare loggar in för att lära fler än 2‒3 gånger i veckan.