Avlägsna kunskapsluckor hos personalen med en lösning som skapats för att komma ihåg det man lärt sig

Blanda utbildning och förtroendeskapande åtgärder på ett sätt som ändrar personalens beteenden. Se till att medarbetarna kommer ihåg den nya informationen genom att använda mikrolärande, en metod som påverkats av hjärnvetenskap och faktiskt fungerar.

Watch Now

Kom ihåg vad du lär dig

Att försöka lära medarbetare för mycket för snabbt leder garanterat till kognitiv överbelastning. Använd beprövade tekniker som ökar mängden kunskap som bibehålls och uppmuntra medarbetare att ändra sina beteenden därefter.

Fylla kunskapsluckor

Skapa toppresterande personal genom att anpassa utbildningar och erbjuda engagerande innehåll som uppfyller varje medarbetares behov. Våra anpassningsbara utbildningar påvisar kunskapsluckorna hos varje medarbetare och åtgärdar dem genom att erbjuda rätt utbildning vid rätt tillfälle.

Skapa förtroende

Gör det enklare för vuxna elever att utföra sina uppgifter när det är som viktigast genom att testa hur stort förtroende de har för sina nya kunskaper, som till exempel säkerhetsprocedurer.

Axonify förändrar beteenden på rätt sätt

Man glömmer inte det man har lärt sig med rätt utbildningsprogram

Människans hjärna är inte ämnad för att komma ihåg stora mängder information. Eftersom både korttidsminnet och arbetsminnet är tillfälliga lagringsenheter är det enkelt att glömma bort ny, väsentlig information. Axonify erbjuder korta utbildningar (normalt varar de i 3‒5 minuter) fördelade över tid och uformade för att aktivt ökar kunskapen och förtroendet. Den här typen av utbildning är anpassad efter hur vi människor faktiskt lär oss saker.

Läs mer om hur förstärkning fungerar

Diagram of the Ebbinghaus Forgetting Curve and how reinforcement training increases knowledge retention over time

Anpassa utbildningen efter person

Axonify mäter hur mycket varje medarbetare kommer ihåg av det de lärt sig samt hur skickligt de tillämpar kunskapen i sitt dagliga arbete. Den AI-drivna motorn anpassar varje medarbetares dagliga utbildning baserat på vilka behov de har utifrån utbildningsmiljön samt vilken prioritering ämnet har.

Mät och spåra beteenden

Definiera roll- eller jobbspecifika mål för beteenden och logga dessa beteenden i plattformen. Tillhandahåll utbildningar för att fylla kunskapsluckor innan de påverkar prestationer och använd kraftfulla analysverktyg som till exempel att mäta hur bra medarbetare kommer ihåg informationen. På så vis kan chefer anpassa coachning efter varje enskild person.

Låt oss arbeta tillsammans för att öka personalens prestation på rätt sätt