Avlasta cheferna med ett digitalt arbetsutrymme som hjälper dem att leda sitt team

Äntligen kan du lyfta ytterligare en arbetsbörda från cheferna med hjälp av Axonify och skapa en skalbar verksamhet samtidigt som du låter dem fokusera på det de gör bäst. Flytta kommunikationer bort från e-postmeddelanden som ändå aldrig riktigt nådde fram till personalen och tänk längre än antalet personer som avslutar utbildningar.

Watch Now

Motivera dina ledare

Förse dina regions- och avdelningschefer med åtgärdsbara insikter som de kan förvandla till meningsfulla möjligheter att coacha och öka engagemanget hos medarbetare, samtidigt som de stödjer sina team och skapar nya färdigheter och kunskaper.

Skapa ett samband mellan utbildningsprogrammens effektivitet och affärsmål

Uppfyller utbildnings- och utvecklingsprogrammen sina löften när det gäller inlärningsresultat? Dags att sluta gissa. Mätbara utbildningsresultat gör det tydligt vilka program som ökar verksamhetens inverkan och påverkar de resultat som är viktiga för dig samt vilka som inte riktigt räcker till, så att du enkelt och när som helst kan justera utbildningsstrategin.

Axonify tydliggör utbildningsresultat

Upptäck meningsfulla coachningsmöjligheter

Cheferna på golvet har mycket att göra, vilket innebär att de kanske inte får tillfälle att personligen utbilda och utvärdera sina team så mycket som de önskar. Med Axonify kan de se vilka områden som medarbetare tycker är svåra, både på teamnivå och personligen.  En sådan översikt gör det möjligt för chefer med tidsbrist att veta vad de behöver fokusera sin coachning på. Det är enklare för dem att planera vad som behöver fixas istället för att gissa eller lita på magkänslan i fråga om vad som fungerar och vad som inte gör det.

”Vi kunde äntligen se, på medarbetarnivå, vem som verkligen förstod och visade sina kunskaper under arbetet.”
– CHAD MCINTOSH, FÖRE DETTA VICE PRESIDENT OF ASSET PROTECTION AND RISK MANAGEMENT, BLOOMINGDALE’S

Se vilka som presterar bäst med en gång

Information om fullföljda utbildningar visar vilka som har avslutat sin utbildning, men inte vilken information som har fastnat. Rapportering i Axonify hjälper chefer att se var medarbetare är mest engagerade, vilka områden medarbetare kan mest om och har störst kompetens i samt vilka som faktiskt använder kunskaperna under sitt arbete på golvet. Detta gör det möjligt för chefer att välja ut högpresterare som eventuellt är redo att handleda andra, snarare än att gissa sig till denna information eller välja den person de kommer bäst överens med, i brist på något annat att basera beslutet på.

Få insikter i realtid om vilken inverkan kommunikations- och utbildningsinsatserna har på företagets resultat

Bestäm personliga, team- och verksamhetsmål, välj motsvarande kommunikations- och utbildningsprogram och låt Axonify förenkla utvärderingsprocessen åt dig. Dashboards genererar åtgärdsbara insikter om hur den digitala arbetsplatsen påverkar verksamhetsmål som till exempel ökning av medarbetares prestationer, innehåll i kundvagn, kundnöjdhet, svinn, hur lång tid det tar att svara på samtal med mera. Vi hjälper dig att anpassa dessa resultat baserat på verksamhetsbehoven, så att insikterna är relevanta för just dig.

Låt oss mäta hur effektiva kommunikationer och utbildningar
påverkar de verksamhetsmål som är viktiga för dig