Den snabbaste personalutbildningen för ditt team

Axonify Training är en mobil utbildningsplattform som gör det möjligt för dig att onboarda team med oundgängliga kurser och utbildning som får dem att leverera tjänster snabbare, utveckla sina färdigheter och tillhandahålla en utmärkt kundupplevelse.

Personalutbildning som engagerar

Erbjud snabbare och mer effektiv onboarding

Långa, tråkiga kurser fungerar inte när du försöker träna upp nya medarbetare och göra dem redo för att bidra till verksamheten. Ge istället personalen en utbildning på golvet som kombinerar rätt sammansättning av ämnen, händelser och arbetsuppgifter till en strukturerad utbildningsväg som leder till framgång. Då är det enkelt för medarbetare att se var de ska börja och vad de behöver för att kunna fortsätta bidra i sina roller.

Gör efterlevnadsutbildning till en småsak

Erbjud en efterlevnadsutbildning som är intuitiv och enkel att utföra samtidigt som medarbetarna kommer ihåg vad de har lärt sig. Automatisera efterlevnadsprocessen så att ledningen kan ägna mindre tid åt att kontrollera vilka rutor som kryssats för och lägga större resurser på initiativ som ger mervärde.

Fyll kunskapsluckor

Stöd personalen med kontinuerlig utveckling av färdigheter, kurser och utbildning som hjälper dem att utföra sina jobb väl idag och förbereder dem med de färdigheter de behöver för vad som än väntar runt hörnet, om det så är en ny verksamhetsutmaning eller korsutbildning för en ny avdelning inom verksamheten.

Skaffa åtgärdsbara insikter

Ta pulsen på personalutbildningen med hjälp av uppgifter om avklarade kurser, engagemang, resultat, framsteg inom efterlevnad och milstolpar. Detta gör det enklare för avdelningschefer att se var det finns coachningsmöjligheter så att de får ut mesta möjliga av enskilda möten med teammedlemmarna.

PRODUKTRUNDTUR

”Istället för att ta flera veckor och månader kan vi nu fullfölja 80–90 procent av standardcertfieringarna på bara några dagar.”

MANDY MONK

Chief Learning Officer

Utbildningarna i Axonify levereras klara att använda med väsentliga funktioner för professionell utveckling i dagens digitala miljö

Utbildningsvägar

Med utbildningsvägar kan du kombinera olika moduler, frågor/test och uppgifter så att medarbetare lär sig det de behöver för att prestera bättre.

Certifieringar

Inkludera certifieringar i onboardingprocessen så att varje medarbetare får en mer välkomnande introduktion till kulturen, systemen och procedurerna, samtidigt som det blir enklare för dig att rapportera om och hantera efterlevnad.

Evenemang

Använd olika utbildningsmetoder genom att inkludera instruktörsledda (i klassrum eller virtuellt) eveneang som en del av ditt teams vanliga utbildning och utveckling.

Enkäter

Använd enkäter för att få en uppfattning om hur det går för personalen på golvet genom att samla in feedback om hur företaget eller organisationen kan förbättras.

”Tiden för onboarding minskade dramatiskt, från 35 dagar till tio dagar, efter att vi började använda Axonify. Det är en besparing på tusentals dollar per person.”

– GIANNA VENTURI, CHIEF PEOPLE OFFICER, EYEMART EXPRESS

 

Ta det första steget mot att motivera personalen
med Axonify utbildning