Skapa den mest kompetenta, högpresterande personalen med repetitionsutbildning som fastnar

Axonify Reinforce utbildar din personal i de viktigaste saker de behöver kunna genom att använda fokuserad information i små portioner samt andra tekniker som vetenskapen visar främjar minnet. Se till att de behåller sin kunskap och skapa kompetens med hjälp av jämnt utspridd repetition som drivs av maskininlärning och personanpassad mikroinlärning så att ditt team minns vad de behöver kunna, för onboarding och för framtiden.

Watch Now

Ett utbildningsprogram med repetition som förvandlar din personal från nybörjare till expert på rekordtid

Du investerar en hel del i utbildningsprogram, men forskning visar att det är mer sannolikt att medarbetare glömmer bort det de har lärt sig om det inte förstärks – detta kallas för ”glömskekurvan”. Hjälp medarbetare att komma ihåg mer med 3–5 minuters utspridd repetitionsutbildning varje dag, en beprövad metod för att minnas vad man lärt sig.

Anpassad utbildning

Vi mäter konstant vad varje medarbetare kan, och vad de inte kan, tillsammans med hur stort förtroende de har för sin egen kunskap. Genom att använda dessa uppgifter kan vi anpassa utbildningen efter varje medarbetare så att all din personal bättre kommer ihåg vad de har lärt sig och vet hur de behöver agera i alla situationer.

Mät förtroendet också

När personalen har för stort förtroende för fel sorts kunskap och för lite förtroende för rätt kunskap påverkar det kundnöjdheten och därmed även resultatet. I vissa verksamheter kan för stort förtroende för fel kunskap leda till allvarliga konsekvenser för säkerheten och regelefterlevnad. Det är just därför som förtroendebaserade bedömningar utgör en väsentlig del av vår algoritm.

Öka engagemang och deltagande

Hela 83 % av Axonify-användare loggar in för att lära 2‒3 gånger i veckan. Varför? Det är en positiv upplevelse. Aktivera spelifiering så att medarbetare kan lära sig på ett mer personanpassat och engagerat sätt. Använd resultattavlor för att motivera till vänskaplig konkurrens mellan enskilda personer och team, och belöna de som är mest engagerade.

Kommunikation på företags-, team- och personlig nivå

Det är bra att se till att teamet aktivt deltar i repetitionsutbildningen, men hur håller du dem informerade om verksamhetsnyheter och uppdateringar? Med Reinforce är det enkelt att skicka ut uppdateringar till hela organisationen, vissa team och enskilda personer.

Produktrundtur

Visste du att?

52 procent av fördelarna som verksamheten ser på grund av utbildning i Axonify är ett resultat av den dagliga, anpassade repetitionsutbildningen (det vill säga att utbildningen förblir färsk i minnet på grund av ständig repetition).

Folk glömmer 90 procent av vad de lärt sig efter 30 dagar om informationen inte förstärks.

Det genomsnittliga kunskapslyftet hos alla kunder under 2020.

Axonify Reinforce använder olika funktioner för att uppmuntra inlärning

Förstärkning

Algoritmen för repetitionsutbildning levererar anpassat innehåll som driver förändringar i beteenden som är väsentliga för verksamheten, och använder beprövade vetenskapliga tekniker som främjar minnet.

Discover/Artiklar

Din personal behöver ha omedelbar tillgång till viktig information. Med Discover kan de komma åt artiklar, videor och annan viktig information i Axonify.

Spelifiering

Gör det roligt att lära sig genom att integrera spelmekaniker i repetitionsutbildningar. Spel, resultattavlor och belöningar under utbildningen håller deltagarna engagerade och ser till att de loggar in igen.

Belöningar i LearnerZone

Belöningarna i en repetitionsutbildning handlar om mer än att bara behålla kunskap. Medarbetare lär sig samtidigt som de tjänar poäng genom att svara på frågor. Dessa poäng kan de sedan använda till att bjuda på utauktionerade föremål, delta i prisdragningar, spela på lotterihjul eller köpa företagsmärkta artiklar.

Content Assistant

Content Assistant är ett AI-drivet inbyggt verktyg som hjälper innehållsskapare att använda plattformen för att med bara några klick leverera innehåll med viktiga repetitionsfrågor.

Stoppa överflödig information och ge
medarbetare kunskap som de faktiskt kommer ihåg