Vi serverar en komplett digital lösning för hotell- och restaurangnäringen

Hotell och restauranger är arbetsplatser med många olika utmaningar. Personalen har långa och intensiva arbetspass och att delta i en tidskrävande utbildning eller ens hinna läsa den senaste informationen från arbetsgivaren är nog inte det första man tänker på. Nu kan du bli av med just den huvudvärken med hjälp av vår integrerade digitala lösning för arbetsplatsen. Med vår plattform levererar du riktad kommunikation och individanpassad utbildning som får din personal att göra ett ännu bättre jobb. Kommunikation och utbildning ska vara roligt och sömlöst. Dina medarbetare kommer att tacka dig, kunderna får en bättre upplevelse och ger positivare omdömen.

Vad Axonify levererar för hotell- och restaurangbranschen

Kommunikation

Se till att din personal är ständigt uppdaterade med regelbundna text- och videomeddelanden om senaste nytt i företaget och branschen. Ta emot feedback från personalen i form av enkätsvar och kommentarer. Axonify ökar personalens medvetenhet så att dina gäster får samma varumärkesupplevelse i alla delar av företaget. Vår mobilapp gör tvåvägskommunikation enkelt och intuitivt.

Utbildning

När många ställer allt fler och olika krav på personalens uppmärksamhet är det inte alltid säkert att utbildning ger förväntat resultat. Inte nog med det, oregelbundna arbetstider, säsongsanställningar och flera olika arbetsplatser innebär att utbildning blir en verklig utmaning. Du har inte råd att vänta månader på att klämma in en utbildning när personalens kunskaper och färdigheter behöver uppgraderas idag. Vi utvecklar nya kunskaper på ett roligt och lättfattligt sätt, från introduktion av nyanställda till tvärfunktionell kompetensutveckling, för att hjälpa din personal att göra kunderna nöjda och så att de återkommer.

Uppgiftshantering

Personalen kan fokusera på vad som behöver göras, oavsett var de befinner sig, så att en hög nivå kan behållas i hela verksamheten. Kartlägg riskområden med vår lösning för uppgiftshantering som effektiviserar processer, förbättrar kvaliteten och säkerställer att din personal alltid förmedlar ditt varumärkeslöfte på bästa sätt. Minska samtidigt arbetsbelastningen på dina chefer och arbetsledare som slipper gå igenom och förklara uppgifter på nytt före varje arbetspass.

Vänta inte med att lära upp ny personal

Hotell och restauranger har ofta tillfälligt anställda även om många av dem så småningom blir kvar under längre tid. Arbetsintensiva restauranger, kök, underhållnings- och serveringsytor kräver flexibilitet av personalen och ju fler arbetsuppgifter en person kan utföra, desto bättre för din verksamhet. Slösa inte tid på att vänta på att personalen långsamt lär sig jobbet när du kan bättra på deras kunskaper snabbt med våra skräddarsydda utbildningslösningar.

Låt inte prestation gå före efterlevnad

Om något går fel så sprider sig nyheten snabbt, kanske med katastrofal betydelse för omsättningen. Att vara säker på att personalen följer efterlevnadskraven är lika viktigt som alla andra delar av deras utbildning. Utmaningen är att kunna genomföra sådan utbildning på ett konsekvent och förstärkande sätt. Vår intelligenta lösning säkerställer att de här viktiga kunskaperna inkluderas i den övriga utbildningen så ingen riskerar att hamna mellan stolarna.

Utforska efterlevnad

“Axonify är beviset på att jag kan bekräfta mina anställdas kunskap och kompetens, vilket också hjälper mig att hjälpa alla andra – och företaget.”
– SUSIE PEEVER, GENERAL MANAGER, TOPPER’S PIZZA

Konsekventa och universella meddelanden

Den som har fullt upp i ett varmt kök går nog inte i första hand till personalrummet för att läsa det senaste nyhetsbrevet. Att uppdatera nyheter i Axonifys app som alla kan läsa i en arbetspaus är mer naturligt och ger bättre resultat. Använd systemets dashboard för att aktivera meddelandefunktionen och knuffa om det behövs för att vara säker på att hela personalen läser samma text. Att nå ut med information till hela teamet samtidigt kan uppmuntra till samtal om företagsnyheter och skapa bättre sammanhållning. Dessutom kan personalen bidra genom att kommunicera tillbaka i form av kommentarer, enkätsvar och feedback.

Utforska Kommunikation

Kontinuerlig förstärkning av utbildningen inom livsmedelshantering och mer

Anpassning till ändrade menyer, nya arbetsmetoder, efterlevnadsregler och logistik för leverans/hämtning kan upplevas frustrerande av personalen – och leda till misstag. En uppdaterad LMS-plattform för hotell- och restaurangpersonal gör att de kan arbeta på ett säkert sätt med de uppgifter som är viktigast för din verksamhet tack vare personanpassad utbildning som fokuserar på det som de inte kan.

Introducera din digitala arbetsplats för kommunikation och utbildning med förtroende

Vi gör det tillsammans med dig. Från implementering av program för kommunikation och utbildning till löpande support – vi delar vårt kunnande inom besöksnäringarna för att hjälpa dig att bygga ett digitalt transformerande medarbetarprogram som levererar de resultat som du bäst behöver.

Gör det möjligt för din personal att alltid skapa
oförglömliga upplevelser för dina gäster