Den enda app som ditt mobila läkemedelsteam behöver för intelligent uppdatering

Axonify är din digitala lösning som hanterar internkommunikation, utbildning och utförande av uppgifter på en enda plattform. Använd vårt 360° dashboard för att följa upp lärande, skicka riktad kommunikation och leverera de kunskaper och färdigheter dina medarbetare behöver för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Smart teknologi som låter dina medarbetare ligga steget före i inlärningskurvan på det krävande område som medicinska produkter är. Ge dina medarbetare den information och kunskap de behöver för att kunna erbjuda bästa möjliga kundservice i enlighet med branschens föreskrifter och myndighetsregler och bestämmelser.

Se vad Axonify kan erbjuda

Kommunikation

Skicka ut regelbundna uppdateringar, t.ex. det senaste videobudskapet från huvudkontoret, aktuell medicinsk information eller nya föreskrifter med vår interna kommunikationslösning. Vår interna lösning för tvåvägskommunikation gör det lika naturligt att hålla sig uppdaterad på jobbet som att läsa nyhetsappar eller följa sociala medier. Håll ständig kontakt med dina medarbetare och leverera information som håller dem uppdaterade med de senaste nyheterna.

Utbildning

Allt mer komplexa medicinska produkter och behandlingar, nya affärsmetoder och geografiska avstånd innebär stora utmaningar när det gäller att rulla ut utbildningar inom läkemedelsbranschen. Det är frustrerande att behöva vänta i månader på att kunna leverera den utbildning som borde rullas ut nu. Vi utvecklar kunskaper och färdigheter som engagerar och som gör att dina medarbetare kan erbjuda bästa kundservice samt allt från introduktion av nyanställda till kompetensutbildning.

Uppgiftshantering

Underlätta för dina medarbetare att fokusera på vad som behöver göras nu i produktionen och ute på vägarna för dra nytta av skalfördelar i verksamheten. Kartlägg riskområden med vår lösning för uppgiftshantering som effektiviserar processer, förbättrar kvaliteten och säkerställer att dina medarbetare kan förmedla ditt varumärkeslöfte på rätt sätt. Samtidigt minskar arbetsbelastningen på chefer och arbetsledare som inte lika ofta behöver samla medarbetarna till veckomöten, t.ex.

Se till att ditt mobila säljteam alltid är digitalt uppdaterade

Medicinska produkter och läkemedel är en bransch i ständig förändring. Det kan vara svårt att hinna med att uppdatera sig om ny forskning, behandlingar och produkter, särskilt om informationen riskerar att bli liggande i inkorgen bland alla andra meddelanden som ditt säljteam behöver fokusera på.

Skapa en smart process för intern kommunikation som håller dina medarbetare uppdaterade om senaste nytt vilket direkt kan kopplas till lärande on-the-go i Axonifys app tillsammans med annat lärande och evenemang i företaget. Håll medarbetarna uppdaterade om ny utveckling genom utbildning som skräddarsys för varje enskild säljare och som kan leda till beteendeförändringar som bidrar till de goda resultat för ditt företag.

Utforska beteendeförändring

Använd förstärkning för att sälja in ditt budskap

Att köra en utbildning en gång och hoppas på att den ger resultat strider mot det mesta som vi känner till om inlärning. Mot bakgrund av hur den mänskliga hjärnan fungerar är vi noga med uppföljningar och att fylla på med återkommande information i lättsmälta bitar (ofta bara 3-5 minuter om dagen). Det innebär att kunskaperna inte går förlorade utan förstärks och byggs på över tid. Varför bara hoppas på att informationen fastnar i minnet när du kan vara helt säker på det?

Utforska förstärkning

MSD
”Som ett av verktygen i programmet Safe by Choice bidrar Axonifys plattform till att öka säkerhetsmedvetandet hos medarbetarna, inte bara på ett nytt sätt utan under hela arbetsveckan.”
BARBARA GROFIC, PROGRAM MANAGER OF SAFE BY CHOICE
track employee training

Var noga med efterlevnad

Läkemedelsbranschen måste förhålla sig till en mängd olika föreskrifter och regelverk. Och dina säljteam måste ha alltid ha rätt kunskap om vad som gäller. Varje land och plats kan ha olika krav när det gäller medicinska produkter och behandlingar. Dessutom kan du genom lärande på jobbet följa upp medarbetarnas kunskaper, engagemang och självförtroende så att du verkligen vet var de befinner sig och vad de behöver förbättra.

Läs mer om mätbarhet för chefer och ledare

Säker och trygg tillämpning

Vi samarbetar nära med dig för att ta fram ett internt kommunikations- och utbildningsprogram för dina medarbetare som levererar de nyckeltal som är viktigast för ditt företag. Det spelar ingen roll hur stor verksamhet du har eller i vilket skede den är. Vi delar allt vi lärt oss genom vårt arbete med andra företag för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av Axonify. Från att planera en framgångsrik introduktion av utbildnings- och utvecklingsinitiativ till att skapa stöd för pågående efterlevnadsutbildning och mycket mer. Du kan lita på att vi löser dina kommunikations- och utbildningsbehov under varje steg på vägen.

Vi ser till att ditt team kan växa
och bli din största konkurrensfördel