Vad Axonify erbjuder för handel

Kommunikation

Skicka ut regelbundna uppdateringar som det senaste videomeddelandet från VD:n, information om en ny produkt, eller om en kommande marknadstrend. Att läsa om företagets nyheter kan bli lika vanligt för användarna som att läsa nyhetsappar eller följa sociala medier. Se till att dina team är anslutna och levererar informationen som får kassaapparaterna att plinga.

Utbildning

Spridda arbetstider, större personalomsättning, geografiska avstånd och flera andra faktorer innebär väldiga utmaningar för dagens handlare. Ingen vill vänta månader på en utbildningsdag – den behöver genomföras nu! Det kan handla om introduktion av nyanställda eller kompetensutveckling, vi utvecklar nya kunskaper och färdigheter på ett roligt sätt som skapar resultat.

Uppgiftshantering

Underlätta för dina medarbetare att fokusera på vad som behöver göras nu i butikerna, på distributionscentren och på leveransavdelningen för att få skalfördelar i verksamheten. Kartlägg riskområden med vår lösning för uppgiftshantering som effektiviserar processer, förbättrar kvaliteten och säkerställer att din personal alltid förmedlar ditt varumärkeslöfte på bästa sätt. Minska samtidigt arbetsbelastningen på dina chefer och arbetsledare som slipper gå igenom och förklara uppgifter på nytt före varje arbetspass.

”Många teammedlemmar frågade om de fick använda sina egna telefoner. Vi insåg med en gång att vi behövde en digital inlärningsmetod som nådde ut till teammedlemmar vid sina arbetsstationer.”
– LAUREN HAYES, HEAD OF GLOBAL LEARNING

Retail associate holding tablet

Blås liv i produktlanseringar

Få ut produktnyheter på butiksgolvet i tid och i små portioner. Håll hela teamet uppdaterat och skicka påminnelser om olästa meddelanden. Utrusta medarbetare med all den information de behöver för att kunna svara på vanliga frågor från kunder. Undersök varför en lansering fungerade bra i en butik men inte i en annan. Vårt digitala dashboard ger dig den feedback och de verktyg du behöver för att leda omfattande och flerdimensionella lanseringar.

Boka ett samtal om du vill veta mer

Förenkla onboarding av säsongspersonal

Onboarda personal och skapa arbetskompetens i rekordfart. Planera i förväg, både för tillsvidare- och säsongsanställda medarbetare, och skicka utbildningar och kommunikationer som på minsta möjliga tid förbereder nya medarbetare för att möta kunder. Upptäck frågor innan de förvandlas till problem och identifiera vilka resurser som ger maxvärde.

Coop
Du är i gott sällskap

Detaljhandlare världen över har insett fördelarna med utbildning och kommunikationer som faktiskt fungerar. Detaljhandlare ser att i genomsnitt loggar 83 procent av medarbetare in 2–3 gånger varje vecka.

Kommunicera direkt med butikspersonalen

Håll kommunikationslinjerna öppna så att dina team i butiken är redo för allt. Skicka konsekventa uppdateringar i rätt tid direkt till medarbetarna – ingen e-postadress krävs. Du väljer om du vill rikta meddelandet till en viss medarbetare, till hela teamet, butiken eller på företagsnivå. Engagera dig i tvåvägskommunikation och få feedback direkt från dina team på golvet så att kommunikationen inte bara sker uppifrån och ner.

Förbättra butiksförsäljning med utbildningsprogram som varar några minuter varje dag

Traditionella utibildningsplattformar passar inte in med butikspersonalens hektiska arbetspass. Uppmuntra dem till att logga in och ut på Axonify så snabbt, och så effektivt, som möjligt. Utbildningsmaterialen anpassas efter personliga behov, med Gamification-funktioner för att informationen ska fastna, så att medarbetare förblir fokuserade på vad de behöver kunna för att öka antalet köpbeslut och innehållet i kundvagnen. Vad är då det bästa? Det tar bara 3–5 minuter om dagen att gå kurser i vår utbildningsplattform för butiker.

Minska personalomsättningen

Hur flexibel personal än är så påverkar personalomsättning alltid vinsten. Skapa engagemang hos medarbetare med hjälp av riktade meddelanden samt anpassade utbildningar och feedback. Appens användarvänlighet gör det roligt att utföra nödvändiga uppgifter och att uppfylla mål förvandlas till en givande aktivitet. Kombinationen Gamification och användarvänlighet förser medarbetare med ett sammanhang och ger dem skäl att stanna kvar.

Låt oss skapa ditt drömteam med butikspersonal som arbetar för framgång.