Styr driften mer effektivt med oppgavehåndtering

Få best resultater med Axonifys løsning for oppgavehåndtering. Sørg for at medarbeiderne fokuserer på riktig oppgave, og få oversikt over risikoområder.
Food service worker reviewing tasks on a tablet in a pub

Hovedfordelene ved oppgavehåndtering for arbeidsstyrken

Styrk prosessen

Gjør prosesser mer effektive, sørg for bedre kvalitet og at medarbeiderne leverer i henhold til bedriftens løfter

Styrk lederne

Reduser belastningen på ledere, og optimaliser teammøter før skift

Bar chart with arrow pointing up and to the right

Styrk resultatene

Prioriter profitt og ekspansjon når du står overfor økende kostnader og forsinkelser i leverandørkjeden

Customer making contactless payment with cashier

Konsekvent drift på en enkel måte

Gjør utførelsen mer konsekvent ved å operasjonalisere prosesser og sikre ansvarlighet og fullføring av sporede oppgaver. Når du sentraliserer veiledet oppgaveutføring med toveis intern kommunikasjon og opplæring i én digital løsning, blir det enkelt for medarbeiderne på gulvet å få kunnskapen og verktøyene de trenger til å gjøre jobben sin med trygghet.

Gjør det mulig for medarbeiderne å gjøre oppgavene riktig på første forsøk

Medarbeiderne ønsker å vite hva som forventes av dem daglig. Hvis du integrerer oppgavehåndtering i frontlinjeplattformen deres, får de alt de trenger til å gjøre jobben sin. Her ser du hvordan medarbeiderne dine kan bruke Axonify til å jobbe konsekvent og med trygghet på egne ferdigheter:

  • Medarbeiderne ser oppgavene som er tilordnet dem og teamet deres
  • De ser underlagsdokumenter og ressurser via linker
  • De merker oppgavene sine som fullført
  • Tall for fullført arbeid deles med hovedkontoret, og teammedlemmene kan få anerkjennelse hvis de har et høyt antall fullførte oppgaver
Unburden managers to focus on driving business outcomes

Styrk ledere og reduser belastningen på dem slik at de kan fokusere på taktiske initiativer

Ledere brukes i stadig større grad som poteten – til alt. Hvis det ikke finnes noen løsning for å gi ansvar til arbeidsstyrken, må de sende ut viktige oppdateringer og viktig informasjon samtidig som de manuelt følger med på om oppgavene blir utført som de skal. Da er det ikke mye tid igjen til taktisk strategi og lederskap. Her ser du hvordan ledere kan bruke Axonify til å gjøre byrden sin litt lettere og fokusere på driftsresultater:

  • Ledere styrer teamets sjekklister, deriblant obligatoriske og foreslåtte oppgaver samt sine egne oppgaver
  • De bruker sjekklisten til å gjennomføre teammøter før skiftene
  • De følger med på fremgangen i oppgaver og styrker ønsket atferd

Operasjonaliser prosesser i skala

Konsekvent drift er mulig uansett hvor mange medarbeidere du har. Med Axonifys løsning for utføring av oppgaver blir det enkelt å effektivisere og standardisere prosesser, følge med på fremgang i oppgaver og til og med forutse suksess i skala. Her ser du hvordan:

  • Send ut obligatoriske eller foreslåtte oppgaver (og ressurser) på bedrifts- eller regionnivå
  • Følg med på fremgang i oppgaver i skala, og finn kunnskapsmangler eller problemer med engasjemen
  • Bruk proaktiv innsikt til å vurdere om teamene er klare til kommende viktige hendelser (og korriger ved behov), for eksempel produktlanseringer eller menyendringer

Se hvordan Axonify kan oppfylle din organisasjons unike behov for oppgavehåndtering.