En kommunikationslösning för all golvbaserad personal

Det är ingen enkel uppgift att nå teamet på golvet. Axonifys kommunikationsverktyg hjälper dig att nå medarbetare på olika platser eller avdelningar. Interna kommunikationer sker åt båda hållen eftersom du får feedback från personalen som interagerar med kunderna och verkställer din strategi. Vår lösning hjälper dig att effektivisera den interna kommunikationsstrategin genom att se till att verksamheten förblir flexibel samtidigt som den förbättrar både medarbetarnas och kundernas upplevelser.

 

Watch Now

Håll kontakten mellan personalen och ledningsteamen med
interna kommunikationer (ingen e-postadress krävs)

De flesta kommunikationsverktygen inkluderas inte i de system som skiftarbetare använder varje dag. Nu har du möjlighet att erbjuda personalen en portal för tvåvägskommunikation genom vilken de kan komma åt viktiga meddelanden och information om kampanjer samt enkäter och chattfunktioner som gör att de känner sig delaktiga i verksamheten. Använd insikter för att fatta strategiska beslut om vilken information interna kommunikationer ska dela och när.

Öka medarbetares engagemang

Medarbetarnas upplevelser är viktiga. Starkare engagemang innebär högre produktivitet, lägre frånvaro och gladare medarbetare som är redo att blåsa liv i märkeslöftena. Använd interna kommunikationer för att förbättra medarbetarengagemang och din relation med golvbaserad personal.

Ett socialt flöde som de gillar

Knuffar som hjälper dem komma igång snabbt och sedan återgå till arbetet. Faktum är att i genomsnitt ägnas bara 36 sekunder åt knuffar (så du behöver inte oroa dig över att interna kommunikationer håller medarbetare borta från arbetsuppgifterna).

Turboladda teamsamtal med riktade interna kommunikationer

Kommunikationer över hela företaget och samarbeten med olika platser, avdelningar och team är enkelt med Axonify. Vår kommunikationslösning gör det möjligt för administratörer att skicka ett meddelande direkt från deras interna kommunikationsverktyg till rätt grupper i rätt tid, varje gång.

Kommunikationsverktyg som visar dig vad som fungerar

Bevaka stämningen bland personalen genom att använda analysverktyg för engagemang och individuell feedback. Med dessa insikter kan du identifiera trender över hela organisationen och förstå vilket innehåll som skapar störst engagemang. På så vis slipper du gissa dig till vad som behöver göras och istället kan du förbättra medarbetarupplevelsen genom att ge dem den information de vill ha och behöver känna till.

Allt du behöver för att utbilda och engagera på en och samma plats

På vilket sätt skiljer sig vår kommunikationslösning från alla andra? Vi har äntligen sammanfört internkommunikation, utbildning och engagemang. Medarbetare loggar in på Axonify på sina mobila enheter i början på varje skift, vilket gör det till en perfekt plattform för att dela nya uppdateringar och information. Du behöver inte använda några andra verktyg för internkommunikation för att du ska uppnå dina mål.

”Vi har faktiskt kunnat dra ner på en hel del företagskostnader, samtidigt som vi har ökat produktiviteten och medarbetarnas engagemang bara på grund av att vi får ut meddelandet snabbare.”

– JOEL KUPLACK, SENIOR VICE PRESIDENT, FESTIVAL FOODS

Axonify Communicate lyfter upp medarbetarkommunikation på nästa nivå. Vad du kan förvänta dig.

Poster

Team inom olika områden kan snabbt dela informella uppdateringar genom att posta i tidslinjen för de grupper de tillhör via en användarvänlig plattform för intern kommunikation.

Flexibla grupper

Förbättra den personliga medarbetarupplevelsen. Personalen ser enbart relevanta poster och interna kommunikationer baserat på vilka grupper de tillhör. Interna kommunikatörer kan skapa grupper baserat på verksamhetsbehov/-struktur och definiera åtkomstroller inom varje grupp, inklusive vem som kan se, redigera och moderera interna kommunikationer.

Tidslinje

Tidslinjen är ett sammanställt, kronologiskt flöde av nya (och uppdaterade) artiklar och poster. Tidslinjen lyfter fram viktig och relevant information i ett lättillgängligt format och ger medarbetare möjlighet att delta på ett sätt som du definierar.

Reaktioner

Personal kan ge påminnelser och ställa frågor med hjälp av reaktioner och kommentarer. Alla visningar/reaktioner/kommentarer spåras så att du kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Kommunicerar du känslig information som du inte vill att någon kommenterar? Då stänger du bara av kommentarer för den gruppen.

Mätbarhet

Identifiera trender över hela företaget och organisationen och förstå vilket innehåll som engagerar mest.

Nu väntar vi på att få se vad din
organisation kan åstadkomma