Få skalfördelar för verksamheten med uppgiftshantering

Leverera de bästa resultaten med Axonifys uppgiftshantering. Håll personal fokuserad på rätt uppgifter och få en översikt över vad som riskeras att lämnas åt sidan.
Food service worker reviewing tasks on a tablet in a pub

Uppgiftshantering ger fördelar för personalen

Förbättra processerna

Effektivisera processer, förbättra kvaliteten och säkerställ att personal förmedlar märkeslöftet.

Ge chefer rum att handla

Minska chefernas arbetsbörda och optimera teammöten

Bar chart with arrow pointing up and to the right

Öka prestationerna

Prioritera lönsamhet och expandering i tider av stigande kostnader och förseningar i leveranskedjan

Customer making contactless payment with cashier

Skapa samstämmighet i verksamheten

Förbättra konsekvent verkställande av verksamhetsprocesser genom att säkerställa ansvarstagande och spåra fullföljandet av uppgifter. Genom att centralisera guidad uppgiftshantering med intern tvåvägskommunikation och utbildning i en och samma lösning är det enkelt för personalen på golvet att skaffa sig den kunskap och de verktyg de behöver för att verkställa arbetsuppgifter konsekvent och med kompetens.

Ge personal den kunskap de behöver för att utföra uppgifter korrekt redan första gången

Din personal vill veta exakt vad som förväntas av dem varje dag. Genom att integrera uppgiftshantering i plattformen som din frontline använder ser du till att de har allt de behöver för att utföra sitt arbete. Sätt på vilka Axonify hjälper personalen att verkställa uppgifter konsekvent och med kompetens:

  • Personalmedlemmar ser vilka uppgifter som har tilldelats dem och deras team
  • De får tillgång till stödmaterial och resurser via länkar
  • De markerar att uppgiften är avklarad
  • Information om slutförande delas med huvudkontoret, och teammedlemmar kan få erkännanden för högt slutförande av uppgifter
Unburden managers to focus on driving business outcomes

Avlasta chefer och ge dem möjlighet att fokusera på taktiska initiativ

Nu mer än någonsin tidigare tar chefer på sig flera olika roller. Utan en lösning som aktiverar personalen skickar de ut viktiga uppdateringar och information samtidigt som de övervakar slutförande av uppgifter manuellt. Det lämnar inte mycket tid över för taktiska strategier och personalledning. Sätt på vilka dina chefer kan avlasta uppgifter på Axonify och fokusera på att öka verksamhetens resultat:

  • Chefer hanterar sina teams checklistor inklusive uppdrag ifrån företaget eller förslag på uppgifter samt sina egna uppgifter
  • De använder den här checklistan under teammöten
  • De övervakar vilka uppgifter som utförs och förstärker önskvärda beteenden

Omsätt processer i stor skala

Det är möjligt att skapa samstämmighet i verksamheten oavsett personalstyrkans storlek. Med Axonifys lösning för uppgiftshantering är det enkelt att effektivisera och standardisera processer, övervaka utförande av uppgifter och till och med förutspå framgångar, i stor skala. Här är sätten:

  • Skicka obligatoriska eller föreslagna uppgifter (och tillhörande resurser) på företags- eller regional nivå.
  • Spåra utförande av uppgifter i stor skala genom att snabbt identifiera kunskapsluckor eller engagemangssvårigheter
  • Använda proaktiva insikter för att fastställa om teamet är redo (och ändra inriktning om det behövs) för kommande evenemang, som till exempel produktlanseringar eller ändringar i menyn

Läs om hur Axonify kan uppfylla just din organisations unika uppgiftshanteringsbehov