Den heltäckande plattformen som gör att finans- och försäkringsbolag kan ligga steget före konkurrenterna

Äntligen finns en digital lösning för hantering av internkommunikation, utbildning och utförande av uppgifter, allt på en enda plattform. Använd vårt 360° dashboard för att följa upp utbildning, skicka riktad kommunikation och leverera de kunskaper och färdigheter dina medarbetare behöver för att kunna göra ett ännu bättre jobb. Smart teknologi som låter dina medarbetare ligga steget före inlärningskurvan i fråga om kunskapskrävande finanstjänster och försäkringsservice. Ge dina medarbetare den information och kunskap de behöver för att kunna erbjuda bästa möjliga kundservice och samtidigt arbeta i enlighet med en strikt standard för finansiell planering, bankverksamhet, försäkringsfrågor och myndigheternas regler och bestämmelser.

Watch Now

Se vad Axonify erbjuder för finans- och försäkringsbolagen

Kommunikation

Skicka ut regelbundna uppdateringar, t.ex. det senaste videobudskapet från huvudkontoret, aktuella ekonomiska nyheter eller kommande regeländringar med vår interna kommunikationslösning. Att hålla sig uppdaterad om branschnyheter kan bli lika naturligt för användarna som att läsa nyhetsappar eller följa sociala medier. Håll kontakten med dina medarbetare och leverera den information som håller dem uppdaterade om de senaste trenderna.

Utbildning

Allt mer komplexa produkter, nya affärsmetoder och geografiska avstånd innebär stora utmaningar när det gäller att rulla ut utbildningar inom finans- och försäkringsbranschen. Det är frustrerande att behöva vänta i månader på att kunna leverera den utbildning som borde rullas ut nu.  Vi utvecklar kunskaper och färdigheter som engagerar och som gör att dina medarbetare kan serva dina kunder på bästa sätt, allt från introduktion av nyanställda till kompetensutbildning.

Uppgiftshantering

Säkerställ att din finans- och försäkringspersonal vet vad som krävs både lokalt och i kundtjänstcenter för att få skalfördelar i verksamheten. Kartlägg riskområden med vår lösning för uppgiftshantering som effektiviserar processer, förbättrar kvaliteten och säkerställer att dina medarbetare förmedlar ditt varumärkeslöfte. Minska samtidigt arbetsbelastningen på dina chefer och arbetsledare som slipper gå igenom och förklara uppgifter på nytt före varje arbetspass.

Låt inte dina medarbetare halka efter p.g.a. bristande kompetens i den konkurrensutsatta finansvärlden

Finans- och försäkringsbranschen förändras antagligen snabbare än någon annan bransch. Mängden nya produkter kan verka förvirrande också för dem som arbetar i branschen – och säkert ännu mer för kunderna. Håll dina medarbetare uppdaterade om varje ny utveckling genom regelbunden skräddarsydd utbildning i form av individuellt packeterad information. Säkerställ att dina medarbetare har den kunskap och medvetenhet som krävs.

Utforska kompetensutveckling

Använd förstärkning för att få budskapet att gå hem

Att köra en utbildning en gång och hoppas på att den ger resultat är idealistiskt, inte realistiskt. Med vår kunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar ser vi till att noga följa upp och fylla på med återkommande information i lättsmälta bitar (ofta bara 3-5 minuter om dagen). Det innebär att kunskaperna inte går förlorade utan förstärks och byggs på över tid. Varför bara hoppas på att informationen fastnar i minnet när du kan vara helt säker på det?

Utforska förstärkning

Du är i goda händer. Några av världens största varumärken förlitar sig på lärande för frontlinemedarbetare som faktiskt fungerar.

Tumma inte på efterlevnad

Inga andra marknadsområden förändras så snabbt eller extremt som finanssektorn och eftersom den är hjärtat i all affärsverksamhet kan konsekvenserna om något går fel bli förödande. Kraven på efterlevnad kan verka överväldigande för dig och dina medarbetare. Använd plattformens kommunikationsfunktioner för att säkerställa att information prioriteras, levereras och levereras igen så att ingen hamnar i en kunskapslucka.

Säker och trygg tillämpning

Vi kommer att samarbeta nära med dig för att ta fram ett kommunikations- och utbildningsprogram för finansiella tjänster eller försäkringstjänster som levererar de nyckeltal som är viktigast för dig. Det spelar ingen roll hur stor verksamhet du har eller i vilket skede den är. Vi delar allt vi lärt oss genom vårt arbete med andra företag för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av Axonify. Från att planera en framgångsrik introduktion av utbildnings- och utvecklingsinitiativ till att skapa stöd för pågående efterlevnadsutbildning och mycket mer. Du kan lita på att vi löser dina kommunikations- och utbildningsbehov under varje steg på vägen.

Låt oss se till att dina kundrådgivare blir din största
konkurrensfördel