Gjør samsvarsopplæring til noe man husker

Axonifys LMS leverer samsvarsopplæringen din på den samme læringsplattformen der medarbeiderne dine allerede gjennomfører sine 3–5 minutter med daglig opplæring. Automatisk fullføring er en prioritet, slik at du kan være trygg på at de ansatte får oppgaven gjort.

Hold ditt på det tørre

Sørg for mer enn å krysse av i de rette boksene. Med våre løsninger for samsvarsopplæring husker ansatte hva de har lært, slik at de unngår å gjøre feil som utsetter organisasjonen for fare.

Konfigurer ditt program for samsvarsopplæring og stol på det

Automatiser samsvarsprogrammer så du kan bruke mindre tid på å følge opp selskapets retningslinjer og mer tid på initiativer med høyere verdi.

Axonify tar stresset ut av samsvarsopplæringen

Gå lengre enn et engangskurs i overholdelse

Årlige overholdelseskurs er kanhende ikke tilstrekkelig for å hindre de ansatte i å gjøre kostbare feil. Etter det første opplæringsarrangementet for samsvar kan du bruke Axonify LMS for samsvar til å forsterke innlæringen, og stadig minne ansatte på det de trenger å vite om å holde bedriften og handlingene sine i samsvar med bransjeforskriftene.

«Mitt favorittaspekt ved Axonify er måten det er designet for å gjøre læring til en daglig vane på, ikke en årlig avkrysning i en boks.»
– ANA KAREN V, TRAINING MANAGER

Bygg overholdelse inn i onboardingen

Du trenger ikke påtvinge nyansatte samsvarsopplæring som noe av det første de gjør. Bland innholdet fra samsvarsopplæringen inn i den vanlige prosessen for å gi hver nyansatt en vennligere introduksjon til kulturen, systemene og prosedyrene, samtidig som du sørger for at ansattes overholdelse er en del av den sammensatte opplæringen de gjennomgår.

Se hvem som er etter skjema, og følg opp på en enkel måte

Bruk lederdashbordet og andre LMS-funksjoner i Axonify for å få en klar oversikt over hvem som er forsinket i sin nettbaserte samsvarsopplæring. Send så hver av dem en direkte påminnelse om å få det gjort, rett fra dashbordvisningen.

La oss arbeide sammen for å gjøre
samsvarsopplæring til en lettere del av jobben.