Gör efterlevnadsutbildning till en oförglömlig upplevelse

Utbildningsplattformen Axonify levererar efterlevnadsutbildningen på plattformen där medarbetarna redan gör sin dagliga 3-5 minuters utbildning. Dessutom prioriterar plattformen fullföljning så att du kan känna dig säker på att medarbetarna avslutar utbildningen.

Undvik trubbel

Tänk utanför kryssrutan. Med vår efterlevnadsutbildning kommer medarbetare ihåg vad de har lärt sig så att de undviker att göra misstag som utgör en risk för företaget.

Ställ in efterlevnadsprogrammet och lita på det

Automatisera efterlevnadsprogram så att du kan tillbringa mindre tid med att följa upp rörande företagspolicies och mer tid på initiativ som har ett högre värde.

Axonify tar bort stressen från efterlevnadsutbildningar

Tänk längre än klappade och klara efterlevnadsutbildningar

Årliga efterlevnadskurser kanske inte räcker för att hindra att medarbetarna gör misstag som kan bli dyra för företaget. Efter den första efterlevnadsutbildningen kan du använda Axonifys plattform till att förstärka den och fortsätta att påminna medarbetarna om de viktigaste sakerna som de behöver tänka på för att se till att företaget och deras egna handlingar efterlever branschregler.

”Det bästa med Axonify är hur den förvandlar inlärning till en daglig vana istället för en ruta som måste kryssas för årligen.”
– ANA KAREN V, TRAINING MANAGER

Inkludera efterlevnad i onboarding

Efterlevnadsutbildning behöver inte vara en av de första sakerna som du påtvingar nyanställda. Inkludera efterlevnadsutbildning i onboardingprocessen så att varje medarbetare får en mer välkomnande introduktion till kulturen, systemen och procedurerna, samtidigt som medarbetares efterlevnad blir till en del av utbildningen.

Se vilka som inte har slutför utbildningen och följ upp

Använd ditt dashboard för ledare och andra funktioner inom Axonifys utbildningsplattform för att tydligt kunna se vilka som inte har slutfört efterlevnadsutbildningen. Skicka sedan en påminnelse till dem direkt från översikten på dashboard.

Låt oss arbeta tillsammans för att göra
efterlevnadsutbildning till en enklare arbetsuppgift