Nu finns en enda digital lösning som levererar all den utbildning och information dina kundtjänstmedarbetare behöver

Kundtjänst- och callcenterpersonal behöver ha både breda och djupa kunskaper och vara uppdaterade. Det förutsätter i lätt tillgänglig information och utbildning. De behöver också enkelt kunna följa upp arbetsuppgifter, helst med hjälp av en enda plattform. Detta är nu fullt möjligt! Använd vårt heltäckande dashboard – tillgängligt på flera språk – för uppföljning, riktad kommunikation och förmedling av kunskaper och färdigheter som dina medarbetare behöver för att kunna erbjuda dina kunder en optimal upplevelse. Smart teknologi som innebär att dina medarbetare kan vara uppdaterade och fokuserade i en arbetsmiljö med krav på snabb service. De får ständig tillgång till ny information och kunskaper som de behöver för att dina kunder ska förbli nöjda i en krävande omvärld.

Watch Now

Axonify för kundtjänstmedarbetare

Kommunikation

Sänd viktiga meddelanden, använd video för ännu bättre effekt, meddela, flagga för nya trender och företagsnyheter. Säkerställ att alla dina medarbetare får del av ny och viktig information så att dina kunder behåller sin goda upplevelse i alla kontakter med ditt företag. Använd vår mobilapp för att ta emot feedback samtidigt som du kan uppdatera dina kundtjänstmedarbetare och nära följa upp vad som händer ”på golvet”.

Utbildning

Utmanande kundsamtal leder ofta till en hög omsättning av kundtjänstpersonal. Ökad efterfrågan från kunder och geografisk spridning innebär dessutom svårigheter att skapa en bra utbildningsmiljö. Varför vänta månader på utbildning när dina medarbetare behöver den idag? Vi utvecklar nya kunskaper på ett roligt och lättfattligt sätt, från introduktion av nyanställda till fortbildning och tvärkompetenta team. Allt för att dina medarbetare på bästa sätt ska serva dina kunder!

Uppgiftshantering

Underlätta för dina medarbetare att fokusera på vad som behöver göras nu oavsett var de befinner sig så att en hög nivå kan behållas i verksamheten. Minimera risker med hjälp av vår lösning för uppgiftshantering som effektiviserar processer, förbättrar kvaliteten och säkerställer att dina medarbetare konsekvent kommunicerar ditt varumärkeslöfte i interaktionen med dina kunder. Dessutom minskar belastningen på lokala chefer och arbetsledare som inte behöver hantera frågor och missförstånd inför varje nytt arbetspass.

Onboarding – snabbare och bättre introduktion

Introduktion av ny personal i kundtjänst och callcenters är bland de mest krävande uppgifterna i ett företag. Nya medarbetare behöver vara beredda att direkt hantera kundsamtal och du har inte råd med att de gör misstag! Säsongspåverkan, semestertider osv. kan göra det ännu svårare. Använd vår plattform för att prioritera utbildning, förstärka kunskaper och färdigheter på ett sätt som känns roligt och motiverande samtidigt som informationen fastnar.

Bred lansering av nya produkter och tjänster

En av de mest utmanande uppgifterna för kundtjänst och callcenters är introduktionen av en ny produkt tillsammans med kundservice. Gör det enklare genom att planera och förbereda. Se till att ditt team får den information och utbildning de behöver för att vara trygga med att presentera en ny produkt eller tjänst på ett likvärdigt sätt. Gör inte dina kunder osäkra på grund av brist på viktig kunskap. Säkerställ att dina medarbetare är fullt medvetna om vad som krävs av dem redan före dagen för produktlanseringen.

“Innan vi började använda Axonify var det en del medarbetare som bara kunde tillgodogöra sig 15 – 20 % av materialet efter en tvåveckors introduktion. Jag förstod att vi var tvungna att göra något annat.”
– LISA ILES, RETENTION AGENT, MCAP

Analysera och maximera fördelarna

En bra sak med den här verksamheten är all den samtalsstatistik som genereras. Använd de smarta funktioner som vår lösning erbjuder för att gå på djupet med vilken utbildning som faktiskt ger bäst resultat. Se vilka medarbetare som lyckas bäst och identifiera dolda coachingtalanger. Upptäck kunskapsluckor och åtgärda snabbt med riktad kompletteringsutbildning. Säkerställ att inga medarbetare kommer på efterkälken. Det här betyder också mindre arbetsbelastning för lokala chefer och arbetsledare.

Utforska bedömning

Enbart för kundtjänst och callcenters

Vårt Contact Centre Essentials-bibliotek omfattar flera hundra olika inlägg av experter på utbildning till hjälp för dina medarbetare att finslipa färdigheter och tekniska kunskaper för att bli ännu bättre på att ge service till dina kunder. Vår marknadsinnehåll har visat sig öka baskunskaperna med i snitt 20 %. Allt är dessutom tillgängligt från dag 1.

Tryggt och pålitligt system

Du kan räkna med att få stöd och hjälp av oss under varje steg på vägen. Vi erbjuder ett nära samarbete i uppbyggnaden av ett kommunikations- och utbildningsprogram som levererar de nyckeltal din verksamhet bäst behöver. Stor eller liten, ny eller redan etablerad på marknaden? Oavsett vilket så kommer vi att dela med oss av allt vi kan om kundtjänst och callcenterverksamhet för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av Axonify.

  • Vi skapar en särskild implementeringsplan anpassad för ditt företag
  • Vi hjälper till att utvärdera befintligt innehåll, kartlägga vilken utbildning som behövs och göra upp en plan för att fylla i kunskapsluckorna
  • Få personlig hjälp och stöd av våra ansvariga medarbetare för kundframgångar så att du får bästa möjliga resultat av utbildningsmaterial och -program

Låt oss hjälpa till att utveckla dina medarbetare
till din största konkurrensfördel